بهبود رضایت بیمار

مزایای وجود رگیاب برای مدیران مراکز

دستگاه رگ یاب داتام مدل vns6 که از نظر بالینی اثبات شده است، به سیستم‌ها و امکانات مراقبت‌های بهداشتی کمک می‌کند تا مراقبت از بیمار و رضایت بیمار را بهبود بخشند و در عین حال هزینه‌ها را با ساده‌سازی و تسهیل دسترسی وریدهای کنترل می‌کنند.

 

دستگاه رگیاب چیست؟
دستگاه رگیاب VNS6 از فناوری خاص خود برای کمک به متخصصان مراقبت های بهداشتی در یافتن بهترین رگ برای شروع IV و خون گیری استفاده می کند. این رگ یاب بدون تماس با بدن، نقشه زنده ی وریدها را نمایش می دهد و موفقیت در اولین تلاش برای رگیابی را بهبود می بخشد.

در نتیجه استرس و درد بیمار را کاهش می دهد. در واقع خرید یک دستگاه توسط یک مرکز درمانی یک اقدام بسیار مهم در افزایش رضایت بیماران است . زیرا تزریق یا خونگیری یکی از امور پر تکرار است و طبق آمار بیمار با دیدن رگیاب همکاری بیشتری با کادر درمان خواهد داشت.

همچنین باعث کاهش درد از نظر روانی خواهد شد . زیرا این دستگاه را یک پشتیبان برای پنهان کردن درد خود هنگام تزریق یا خونگیری است. بعلاوه با این دستگاه، پرستاران و کلا کادر درمان احتمال اشتباه در پیدا کردن رگ مناسب تزریق تبدیل به صفر می شود.

پس زمانی که بیمار ببیند در هنگام تزریق یا خونگیری که با استفاده از یک رگیاب هیچ اشتباهی در پیدا کردن ورید مناسب رخ نداده، هم سطح رضایت بیمار و هم سطح روند درمان افزایش می یابد. مدیران مراکز هم می دانند که رضایت بیماران همیشه در اولویت قرار دارد. این نکته هم وجود دارد که استرس پرستار نیز با استفاده از دستگاه رگیاب نیز کاهش می یابد.

 

مراقبت از بیمار را ساده می کند و نتایج را بهبود می بخشد

 

  • تاخیر در تشخیص را کاهش می دهد
  • سرعت درمان را افزایش می دهد
  • نیاز به روش های تهاجمی تر را به حداقل می رساند
  • استرس ها را کاهش می دهد


رضایت بیمار را بهبود می بخشد

 

  • ناراحتی و درد را کاهش می دهد
  • استرس و اضطراب را کاهش می دهد


هزینه ها را کاهش می دهد

 

  • زمان دسترسی به عروق را کاهش می دهد
  • نیاز به تشدید روش های دسترسی وریدی به کارکنان متخصص را کاهش می دهد
  • نیاز به مداخلات پرهزینه تر را به حداقل می رساند
به دلیل مزایایی که ذکر شد و سهولت استفاده از دستگاه، تشویق به استفاده از تکنولوژی دستگاه رگیاب داتام VNS6برای هر بیمار توصیه شده زیرا سطح کیفیت مراقبت های درمانی بیماران را افزایش می دهد.