تماس با کارشناسان فروش و فنی شرکت

درباره ما

درباره داتام تجهیز فرهان

درباره رگ یاب های داتام تجهیز یکی از امور روتین در مراکز درمانی انجام تزریق یا خونگیری است . اما پیدا کردن رگ مناسب جهت تزریق یا خونگیری یا بطور کلی رگ گیری یکی از...
ادامه مطلب

مزایای دستگاه رگ یاب

مزایای دستگاه رگیاب داتام تجهیز فرهان در مرکز درمانی شما

قابل استفاده برای همه

بدلیل اسکن خودکار پوست توسط سنسورهای دستگاه رگیاب، این دستگاه برای تمامی سنین قابل استفاده...

تست حضوری دستگاه

نیاز به دمو دستگاه دارید؟