رگ یاب در مراکز جراحی

رگ یاب در مراکز جراحی

تعیین محل رگ ها برای بسیاری از روش های پزشکی که نیاز به مشاهده دقیق از ورید دارند، حیاتی است. این روش ها شامل شروع IV، خون گیری، اسکلروتراپی و جراحی عمومی است. داتام تجهیز با ارائه دستگاه رگ یاب می تواند عروق را با نمایش نقشه به طور مستقیم بر روی نمایشگر نشان داده و این امر را تسهیل می کند.

 

هزینه تلاش های ناموفق

  • درمان داخل وریدی ممکن است به سرعت شروع نشود.
  • جراحی ها می توانند به دلیل عدم دسترسی به بهترین رگ به تاخیر بیفتند.
  • مداخله پزشک برای دسترسی به یک رگ مناسب می تواند بهره وری را کاهش دهد.
  • بیماران ممکن است سوزن های غیرضروری و ناراحتی اضافی را تحمل کنند.
  • بیماران ممکن است دچار کبودی یا هماتوم شوند که نیاز به زمان بیشتری برای بهبودی آن نقطه ی ضروری که از بین رفته است دارد.
  • استرس ممکن است برای بیماران و کارکنان افزایش یابد.