خونگیری با رگیاب

خونگیری با رگیاب

دستگاه رگیاب داتام مدل VNS6 با تعیین محل رگ های قابل خونگیری بیمار و نمایش موقعیت رگ ها بر روی پوست بیمار، خون گیری را آسان می کند.

هنر خونگیری یا بطور کلی رگ یابی

پرستاران و اصولا کادر درمان هنر و علم یافتن رگ مناسب برای خون گیری به خوبی آموزش دیده اند. با این حال، حتی برای با تجربه ترین پرستاران، موقعیت هایی وجود دارد که پیدا کردن رگ تبدیل به یک چالش بزرگ می شود.

برای پرستاران، به ویژه آنهایی که از بیماران بدحال مراقبت می کنند، گرفتن نمونه خون یک مهارت پرستاری حیاتی است.

بیمارانی هستند که مسن، چاق، دارای پوست تیره و سابقه بیماری یا مصرف داروهای خاص دارند، اغلب به عنوان “بد رگ” طبقه بندی می شوند. برای این بیماران، حتی یافتن ورید های سطحی نیز ممکن است دشوار باشد. و برای بیماران بستری شده در بیمارستان ، انجام خونگیری می تواند مشکل ساز باشد.

 

دستگاه رگ یاب VNS6 در خونگیری

دستگاه رگ یاب یا رگیاب داتام یک تجهیز غیر تماسی است. این سیستم برای ارتقا خدمات سلامت در حوزه ارزیابی و یافتن یک ورید مناسب بر روی یک بیمار با علم نقشه برداری ورید بلادرنگ طراحی شده است. این دستگاه قابل حمل، آسان برای استفاده و اثبات شده برای مراکز بستری و سرپایی که در آن خونگیری انجام می شود مناسب است.