فرصت های شغلی

داتام تجهیز بعنوان یک شرکت تولید کننده رگیاب راه حل های ابتکاری و ساده ای را برای افزایش سطح کیفی دسترسی عروقی برای بیمارانی که دچار مشکل در رگیابی به دلیل ژنتیک، بیماری و یا در روند سایر درمان ها هستند را توسعه می دهد.

این شرکت تنها دستگاه تجاری پزشکی دارای ثبت اختراع در ایران با تکنولوژی رگ یاب غیرتماسی بوده و از این رو با هدف کمک به پزشکان برای دیدن وریدهای قابل تزریق برای خونگیری یا تزریق در آزمایشگاه ها و تمام مراکز درمانی و یافتن بهترین نقطه جهت تزریق فعالیت میکند.

ماموریت داتام تجهیز افزایش قابلیت های ارزیابی ورید و کمک به جلوگیری از عوارض اشتباه سهوی کادر درمان در رگیابی است. هدف ما از تولید رگیاب، بهبود تجربه بیمار و کاهش استرس آنها و افزایش سطح اعتماد پرستار هنگام رگیابی با رگ یاب است. داتام تجهیز متعهد به ارائه ابزارها و آموزش های مناسب برای کمک به کارکنان مراقبت های بهداشتی در تسلط بر رگیابی موفق با دستگاه رگ یاب است .

داتام تجهیز دارای یک تیم کامل است که برای ارائه و فروش رگیاب های مختلف برای بیماران و کادر درمان است به طور مشترک است. تعهد ما افزایش سطح کیفی فعلی مراکز درمانی ایران و مراقبت های درمانی است که برای هم برای بیمارانی که مرتب نیاز به تزریق یا خونگیری در آزمایشگاه دارند و چه برای بیمارانی که بصورت منظم نیاز به رگیابی ندارند می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد لیست های شغلی های مورد نیاز فعلی، موقعیت های آزاد فهرست شده در زیر را بررسی کنید و اگر در حیطه حرفه شماست با ما تماس بگیرید :

  1. فروش – کارشناس حضوری فروش . مراجعه به مراکز درمانی جهت ارائه و معرفی و فروش رگیاب به آنها.