مراقبت های ویژه

مراقبت های ویژه

ارزیابی وریدی یا همان رگیابیدر مراقبت های ویژه جزو اولین قدم های ضروری در درمان است.

دستگاه رگ یاب

تصویر کامل تر = تصمیمات آگاهانه تر و بهتر

رگیاب های داتام نجهیز از یک رویکرد پیشرفته برای ارزیابی و دسترسی به وریدها با ارائه یک نقشه واضح در نمایشگر خود وریدهای سطحی زیرین که اغلب غیرقابل لمس و با چشم غیرمسلح دیده نمی شوند را پشتیبانی می‌کند.

رگیابی با رگیاب و ورید بهینه

جوامع حرفه ای پیشرو در زمینه درمان، استفاده از رگیاب را برای تصمیم گیری آگاهانه و افزایش کیفیت مراقبت توصیه می کنند. هنگامی که کادر درمان از دستگاه رگ یاب برای ارزیابی قبل از خونگیری یا تزریق استفاده می کنند، می توانند به سرعت ورید بهینه را شناسایی کنند. این موضوع نه تنها موفقیت اولین تلاش را به طور چشمگیری افزایش می دهد بلکه فضای استرس زایی که بیمار در آن لحظه تحمل میکند را کاهش می دهد. بعلاوه انتخاب بهترین رگ و یا به بیانی دیگر ورید بهینه، به اطمینان از ماندگاری کاتترها در طول مدت درمان نیز کمک می کند.

رگیاب داتام برای

افزایش کیفیت در بخش درمان های وریدی و ایجاد محیطی امن و بی استرس برای درمانگر و بیمار

بهبود رفاه بیماران و کارکنان

با ادغام فناوری پیشرفته در پروتکل های استاندارد و پشتیبانی از بالاترین سطح مراقبت، بیمارستان ها می توانند تجربه بیمار را به طور چشمگیری بهبود بخشند و در عین حال تعهد خود را به نیروی کار خود نشان دهند.

بیمارانی که اساسا از سوزن فوبیا دارند و یا تجربه بدی در رگ گیری دارند

بیش از 95 درصد از این بیماران بدلیل تلاش های ناموفق در رگیابی، تجربه هایی دارند که سالهاست با آنها درگیرند

100%

متخصصان منابع انسانی بیمارستان توافق دارند که رضایت کارکنان و بیماران اولویت اصلی است

82% از پرستاران

بر این باورند که استفاده از رگیاب تأثیر مثبتی بر مراقبت از بیمار دارد

کمتر از 57%

از دانشجویان پرستاری دستورالعمل درج PIVC را دریافت می کنند

بیش از 95% پرستاران رگیاب داتام را پیشنهاد می کنند

نسبت به تکنیک های سنتی رگیابی

89 درصد کاهش درد و 95 درصد کاهش استرس بیمار

پس از استفاده کادر درمان از رگ یاب داتام

95 درصد کادر درمان در مراکز درمانی

به رگیاب داتام را در مرکز تمایل نشان می دهند.

 

دستگاه رگ یاب در زمان و هزینه صرفه جویی می کند

موسسه بهبود مراقبت های بهداشتی (IHI) تشخیص داده است که صرف زمان و منابع بدون افزودن ارزش به بیماران، همان تعریف اتلاف است. افزایش موفقیت در مرحله اول، کاهش تشدید و تخصیص منابع بهبود یافته، همه راه هایی هستند که داتام تجهیز فرهان با ارائه محصولات نظیر دستگاه رگیاب می تواند به افزایش کارایی و ارائه سود بیشتر به یک بیمارستان شلوغ کمک کند.